Anymobile.nl is een website die zich bezig houdt met het online samenbrengen van vraag en aanbod naar mobiele telefoons en accessoires. De Anymobile.nl waardemeter helpt bezoekers om te bepalen wat een realistische prijs is van het toestel dat zij willen kopen of verkopen. Tenslotte worden momenteel veel goede ongebruikte maar licht verouderde mobiele telefoons in partijen verkocht en geƫxporteerd. De Nederlandse consument heeft nauwelijks toegang tot dit zeer interessante segment. Anymobile.nl streeft ernaar om ook dit segment in het aanbod op de website op nemen.

Anymobile.nl Reviews

We hebben nog geen reviews. Voel je vrij om je ervaringen te delen en schrijf een review over Anymobile.nl.

Deze website is niet meer actief

Schrijf je eigen review